Aanmelding

(NB: Op dit moment kunnen geen nieuwe patienten worden aangemeld; naar verwachting is dit vanaf begin december 2019 weer wel mogelijk)

De psychologenpraktijkamsterdam.nl is een laagdrempelige praktijk.
In de praktijk worden verschillende vormen van psychologische hulp afgestemd op hulpvraag, problematiek en leeftijd.
Er kunnen verschillende redenen zijn om deskundige psychologische hulp te zoeken. U kunt voor u zelf komen, of samen met een partner, met een kind of met uw gezin.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, waardoor u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).

Onder het kopje Contact vindt u alle gegevens om u aan te melden. Dit kan telefonisch of via een email.  Er wordt zo snel mogelijk en binnen enkele werkdagen contact opgenomen. In geval van nood of crisis in het weekend of buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze kan u eventueel verwijzen naar de crisis dienst


Verzekering

Voor de behandeling van lichte psychische klachten kunt u terecht bij de praktijkondersteuner van uw huisarts (POH). Kan deze u niet verder behandelen, dan verwijst de huisarts u naar de Generalistische Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Deze behandelingen vallen onder uw basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze behandelingen grotendeels. Een verwijzing van de huisarts moet, voorafgaande aan de behandeling, worden overlegd.

N.B. Uw eigen risico wordt wel aangesproken! Bij behandelingen langer dan een jaar geldt dit voor ieder jaar. 

De Kosten van een particulier consult bedragen €:110

De psychologenpraktijkAmsterdam.nl heeft contracten voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ met alle zorgverzekeraars.

Tarieven Basis GGZ

De tarieven 2019 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2019. De hieronder omschreven tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en kunnen door afspraken met uw ziektekostenverzekeraar ook lager uitvallen.

*Het aantal minuten per prestatie is de maximale directe en indirecte patiëntgebonden tijd die binnen de betreffende prestatie beschikbaar is.

**De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien er geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden; binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ; de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.

***De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvangt u maandelijks een nota.

Alle Basis en Specialistische GGZ producten worden na afsluiten van het zorgtraject gedeclareerd.

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van uw zorgverzekering.

Prestatiecode

18001

18002

18003

18004

18005


194073

Omschrijving

Basis GGZ Kort

Basis GGZ Middel

Basis GGZ Intensief

Basis GGZ Chronisch

Onvolledig behandeltraject tot 120 min.**

OVP niet-basispakketzorg Consult 60 min.***

Tarief 2019

€ 487,26

€ 830,23

€ 1.301,85

€ 1.201,50

€ 198,88

€ 101,03