Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Alle psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. Ik werk aan de hand van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie  NVP.

Bij het aangaan van de behandeling ontstaat er tussen de psychotherapeut en de cliënt een vertrouwensrelatie waarin voor de psychotherapeut een geheimhoudingsplicht jegens derden besloten ligt met betrekking tot uit de behandelrelatie, waaronder
begrepen voorafgaand of tussentijds onderzoek, verkregen kennis

U heeft voor vergoede zorg een verwijsbrief nodig van uw huisarts. 

 De volgende informatie moet in de verwijsbrief vermeld staan:

  • Datum verwijzing (en half jaar voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis danwel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  • Aangeven dat er naar generalistische basis-GGZ of specialistische GGZ verwezen wordt. verwijs

Bent u niet tevreden over de behandeling, dan hoor ik dit graag van u. Samen kunnen wij zoeken naar een goede oplossing. Wanneer dit niet lukt  is het mogelijk een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij de NVGzP klachtenregeling. Voor meer informatie zie: NVGzP klachtenregeling.

Uw dossier is voor niemand toegankelijk behalve voor uzelf, uw therapeut en de praktijkadministratie. U hebt recht op inzage van uw volledige dossier.