Tarieven

Kosten GGZ zorg 2022

Het zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Binnen de zorgverzekeringswet wordt onderscheid gemaakt tussen de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ.
Uw behandeling in de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt.

PsychologenPraktijkAmsterdam.NL declareert in 2022 volgens het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat alle behandelingen gestart in 2020 en 2021 eind december 2021 administratief zijn afgerond en per 1 januari in de nieuwe bekostiging weer starten. De voortgezette behandeling in 2022 gaat ook ten laste van uw eigen risico 2022 (!)
De praktijk hanteert de door de Nederlandse Zorg Autoriteit ( NZA ) vastgestelde tarieven voor de basis en gespecialiseerde GGZ; www.nza.nl
De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. PsychologenPraktijkAmsterdam.NL heeft met alle zorgverzekeraars een contract. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van uw ziektekostenverzekering

Onderdelen per traject

Op uw factuur kan teruggevonden worden als zorgprestatie diagnostiek en zorgprestatie behandeling.

Bij de start van de behandeling wordt er een vragenlijst ingevuld door uw behandelaar (HoNoS = is een vragenlijst die wordt gebruikt om mede de zorgvraagtypering te bepalen). Mogelijk wordt deze vragenlijst op een later moment nog eens ingevuld.

Regelmatig komt het voor dat tijdens het traject de behandelaar de behandeling (geanoniemiseerd) evalueert met collega psychologen. Dit is de zorgprestatie intercollegiaal overleg.

Het traject wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Er hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Wel wordt het verplicht eigen risico (minimaal € 385,00 in 2022) ingehouden!
De behandeling wordt maandelijks gedeclareerd door de psycholoog.
Als u over een aanvullende verzekering beschikt kan het zijn dat u ziektekostenverzekeraar ook onverzekerde psychologische zorg vergoedt. Hiervoor heeft iedere ziektekostenverzekering zijn eigen polissen gemaakt. Neem hierover contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Zonder verwijzing geen vergoeding

De huisarts kan verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Doorgaans zal de huisarts voorafgaande aan de intake de verwijzing naar ons versturen. Als u op eigen initiatief komt, is het noodzakelijk dat u eerst een verwijzing krijgt van de huisarts en deze bij de eerste afspraak bij u heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ gaat.