Tarieven

verzekering

Voor de behandeling van heel lichte psychische klachten kunt u terecht bij de praktijkondersteuner van uw huisarts (POH). Kan deze u niet verder behandelen, dan verwijst de huisarts u naar de Generalistische Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Deze behandelingen vallen onder uw basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze behandelingen grotendeels. Een verwijzing van de huisarts moet, voorafgaande aan de behandeling, worden overlegd.

N.B. Uw eigen risico wordt wel aangesproken! Bij behandelingen langer dan een jaar geldt dit voor ieder jaar.

De Kosten van een particulier consult bedragen € 110,-

Bij een no-show, dat is het niet tijdig afzeggen van een sessie (minimaal 48 uur van te voren), moet de sessie bij u in rekening gebracht worden. De verzekeraar vergoedt geen no-show.

De psychologenpraktijkAmsterdam.nl heeft contracten voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ met alle zorgverzekeraars.

tarieven basis ggz

De tarieven 2020 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2020. De hieronder omschreven tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en kunnen door afspraken met uw ziektekostenverzekeraar ook lager uitvallen.

  • Het aantal minuten per prestatie is de maximale directe en indirecte patiëntgebonden tijd die binnen de betreffende prestatie beschikbaar is.
  • De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien er geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden; binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ; de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.
  • De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvangt u maandelijks een nota.

Alle Basis en Specialistische GGZ producten worden na afsluiten van het zorgtraject gedeclareerd.

Houdt u er rekening mee dat de kosten vanaf het eerste gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van uw zorgverzekering.