Wachtlijst

Er is geen wachtlijst (!)  

U kunt altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, waardoor u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).

Onder het kopje Contact vindt u alle gegevens om u aan te melden. Dit kan telefonisch of via een email.  Er wordt zo snel mogelijk en binnen enkele werkdagen contact opgenomen. In geval van nood of crisis in het weekend of buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze kan u eventueel verwijzen naar de crisis dienst